Reisjärven ensihoidon tilat

Reisjärven ensihoidon tilat ovat valmistuneet kesäkuussa 2016.

Reisjärven ensihoidon tilat