Reisjärven ensihoidon tilat ovat valmistuneet kesäkuussa 2016.